Medlemsfordeler

Foreningsfordeler

Dette får du igjen for medlemskontingenten:

1. Norske Sjø Båtforsikring - Gunstig tilbud gjennom KNBFs egen forsikringsordning www.norskesjo.no.

2. Sikkerhetsbesiktigelse av båt og motor til gunstig medlemspris. Kr. 350,- i rabatt.

3. Juridisk bistand - inntil 1 time gratis hos KNBFs båtadvokat. Verdi 2.000,-.

4. Båtens Verden Med medlemssidene «Fritidsbåten” direkte i din postkasse 2 ganger pr. år. Verdien av bare denne fordelen er kr. 178.- pr. år.

5. KNBF Bøyeprosjekt. 100 svaibøyer i uthavner til fri benyttelse langs hele kysten. Sikrer trygg overnatting og er miljøvennlige. Båter opp til 40 – 42 fot går fint i bøyene. Egen bøyematrikkel lages og legges på KNBF sin hjemmeside.

6. Trådløs dødmannsknapp. 20 % rabatt på den nye Wiema-dødmannsknapp.

7. Hansen Protection AS - 12 % medlemsrabatt på båtkalesje.

8. O.B. Wiik AS – 20 % medlemsrabatt på standardpresenning og 10 % på skreddersøm og opplagsutstyr

9. KNBF Båtlån gunstig båtfinansiering. Om lag 1 % lavere rente.

10. KNBF Medlemsartikler - selges til gunstige priser. Her er mange gavetips! Se http://www.knbf.no/medlemsartikler.php for mer informasjon.

11. Bunker Oil AS - Kr. 1,25 i rabatt på kjøp av diesel. Se http://knbf.no/bunkeroil.php for mer informasjon.

Ditt medlemskap i KNBF bidrar til å styrke den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for eiere og brukere av fritidsbåt. Det gjør oss bedre i stand til å legge press på politikere og myndigheter i viktige saker for båtfolket. Derved ivaretar KNBF også DINE interesser!

Dette får foreningen igjen for medlemskontingenten:

• Momskompensasjon KNBF hjelper deg med råd og veiledning. KNBF utbetalte 6,5 millioner i 2014.

• Norske Sjø Foreningsforsikring Vi har inngått en avtale med Fender Marine om en gunstig klubbforsikring som er basert på båtforeningenes totale forsikringsbehov. Forsikringsordningen er bygget opp i moduler og kan tilpasses en hver båtforening uansett størrelse og beliggenhet. Ut fra forbundets solidaritetsprinsipp vil premierabattene være de samme for alle foreninger uavhengig av foreningens størrelse og forsikringsbehov. Kontakt Fender Marine for mer informasjon og tilbud på telefon 5533 2800.

• Juridisk bistand Inntil 1 time gratis av vår båtadvokat om foreningen har et juridisk problem.

• KNBF Havndatasystem Hovedfunksjoner i dag er ajourhold av medlemsmassen, disponering av båtplasser, administrasjon av vaktordning, vinteropplag og all tilhørende fakturering, purringer og behandling av innbetalinger. For administrasjonen i båthavnene betyr dette at de automatisk oppnår: o fakturering basert på type avtale for disponering av båtplasser, vinteropplag og type opplag o vaktlister basert på båtplasser og type vaktordning o purring med renteberegning på forfalte fakturaer o behandling av innbetalinger (manuelt eller automatisk OCR-innbetalinger med KID-info.) o integrasjon med regnskapssystemer, Outlook og Excel og mobiltelefoner via SMS. KNBF har inngått en uslåelig pris på dette skreddersydde programmet, som passer best for mellomstore og større foreninger. Se mer informasjon på http://www.knbf.no/havndata.php.

• Avfalls- og Beredskapsplan KNBF har utarbeidet nyttige hjelpemidler til foreningens arbeid.

• Råd og veilednin KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov.

• Fortøyningsmateriell Ny foreningsfordel fra Erling Haug AS, Trondheim, som gir 40 – 60 % på fortøyningsmateriell til medlemsforeninger av KNBF og TBU.

• Informasjonsbrev til foreningen Siste nytt, forbundsinformasjon og interessante linker. Direkte til båtforeningens e-postadresse.

• KNBF Medlemskort Bestill medlemskort til alle foreningens medlemmer.

nb_NO
nb_NO