Medlem: Dokumenter til årsmøte 2023

Vedlagt finner dere årsmelding og sakliste.

Medlem: Innkalling til årsmøte 2023

Det vil bli avholdt årsmøte i Mauseidvåg Båtforening 29. februar kl. 20.00

baat

Havna: Priser Mauseidvåg båthavn

Her er en oversikt over priser på kjøp av båtplass i havna.

Havna: Leie av båtplasser

Båtforeningen administrerer utleie av båtplass. og formidler kontakt mellom utleier og leier. Les mer om regler for utleie og leie.

Havna: Kjøp og salg av båtplasser

Alle plassene i båthavna eies privat. Båtforeningens vedtekter og havneregler regulerer kjøp og salg.

nb_NO
nb_NO